Erfrecht voor de praktijk, 7 februari 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. F.W.J.M. Schols |meer informatie |aanmelden

Actualiteiten Personen- en familierecht (nieuw: aandacht voor advies Staatscommissie herijking ouderschap inzake meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap), 15 februari 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck |meer informatie |aanmelden

[deze cursus start om 11.00 uur en eindigt om 18.00 uur]

Neurolaw & Strafrecht: impact van neurowetenschap voor  de strafrechtpraktijk, 23 februari 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops, Prof. Dr. D.F. Swaab en Prof. Dr. G. Meynen |meer informatie |aanmelden

Nationale en internationale betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken, 22 maart 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |meer informatie |aanmelden

KEI voor gerechtsdeurwaarders, 31 maart 2017 te Amsterdam, 4 PE KBvG, €249,- (incl. lesmateriaal en snack), Mr. J. Nijenhuis |meer informatie |aanmelden

Gedrags- en tuchtrecht voor het notariaat, 6 april 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB (+EPN), €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck |meer informatie |aanmelden

Praktijkcursus Bestuurdersaansprakelijkheid, 24 april 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. J.B. Wezeman |meer informatie |aanmelden

Zekerheden in concernverband en MKB, 1 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. R.I.V.F. Bertrams |meer informatie |aanmelden

hét 2e Nationaal Notarieel Congres +diner, 11 mei 2017 te Amsterdam 4 PE KNB (+EPN), €399,- (incl. diner) of €375,- (zonder diner), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck e.a. |programma volgt |aanmelden

Praktijkcursus Alimentatierecht en alimentatierekenen, 18 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers & Mr. A.N. Labohm |in voorbereiding

EU-Verordening Europees Bankbeslag - ingrijpende gevolgen voor de beslagpraktijk, 19 mei 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |meer informatie |aanmelden

Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht, 28 juni 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.J.M. Nuytinck |in voorbereiding

Praktijkcursus Vreemdelingenrecht, 30 juni 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €349,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. P.R. Rodrigues/Mr. S.G. Kok |in voorbereiding

Huwelijkse voorwaarden voor het notariaat, 5 september 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. F.W.J.M. Schols |in voorbereiding

Praktijkcursus Beslag- en executierecht, 7 september 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.W. Jongbloed & Mr. J. Nijenhuis |in voorbereiding

Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (koop, erfpacht, opstal en appartementsrechten), 29 september 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, 6 PE KNB, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.A. van Velten, Mr. J.J. Dammingh & Mr. F.J. Vonck |in voorbereiding

Echtscheiding en de echtelijke woning, 2 november 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck & Mr. A.N. Labohm |in voorbereiding

Ontwikkelingen in de Estate planning, 20 november 2017 te Amsterdam, 6 PE KNB/6 PE EPN, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. B.M.E.M. Schols |in voorbereiding

Verdiepingscursus huurrecht bedrijfsruimte, 24 november  2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Mr. Dr. G.M. Kerpestein |in voorbereiding

[vernieuwd] Straf(proces)recht anno 2017: praktische thema's, 11 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €399,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. Dr. G.G.J. Knoops |meer informatie |aanmelden

Familieprocesrecht, 15 december 2017 te Amsterdam, 6 PO NOvA, €375,- (incl. lunch en lesmateriaal), Prof. Mr. L.M. Coenraad |in voorbereiding

| algemene voorwaarden | klachtenregeling | disclaimer | privacy en cookiebeleid |